Foto natječaj "Fotkam špancirfest"

Špancirfest je prepun tisuća malih i velikih atrakcija i događanja  koja se dešavaju svakog dana. Dokumentirati atmosferu Festivala dobrih emocija nije lak zadatak i predstavlja posebni izazov za svakoga tko se u tome okuša. Fotografija je možda najbolji način hvatanja trenutka i njegovog čuvanja za budućnost, a Špancirfest, u svojem nastojanju da bude potpuno otvoren i da podršku novim izvorima kreativne energije kojom se napaja, pokreće natječaj na kojem će se izabrati službeni fotograf ili fotografkinja festivala.

Opširnije:Foto natječaj "Fotkam špancirfest"

Foto natječaj "Bajka na dlanu"

 

Foto natječaj "Bajka na dlanu" za najbolju fotografiju 2014. godine - 2. krug

 

Krapinsko-zagorska županija poziva kreativce da se prijave na foto natječaj „Bajka na dlanu“ za najbolju fotografiju prirodnih ljepota, kulturne i prirodne baštine s područja Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija, na temelju Zaključka Župana KLASA: 612-01/14-01/01, URBROJ: 2140/01-02-14-1 od 22. siječnja 2014. godine raspisuje

Opširnije:Foto natječaj "Bajka na dlanu"

Fotografirajte antički festival " SEPOMAIE VIVA"

 

Muzej Grada Umaga – Museo Civico di Umago i Foto klub Umag pozivaju vas na fotografiranje SEPOMAIE VIVA – antičkog festivala koji će se održati od 25. – 26. 06. 2014., u povijesnoj jezgri Grada Umaga, na trgu Sv. Martina u 18:30 – 22:00, te ispred Učilišta od 10:00 – 20:00.

Foto natječaj “SEPOMAIA VIVA” 2014.
 

Opširnije:Fotografirajte antički festival " SEPOMAIE VIVA"

Foto natječaj "Lonjsko polje 2014"

Hrvatski fotosavez u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje priređuje natječaj za sudjelovanje na izložbi ‘Lonjsko polje 2014.’.

Lonjsko polje 2014.
 
Hrvatski fotosavez, u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje, priređuje izložbu fotografija na temu ‘Lonjsko polje’. Izložba će biti priređena u Krapju, selu graditeljske baštine u Lonjskom polju u sklopu obilježavanja Europskih dana baštine, u rujnu 2014. godine.

Opširnije:Foto natječaj "Lonjsko polje 2014"

Fotografski natječaj "Oko kulture"

Rijeka ulazi u kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Kandidatura postaje idealna prilika za dubinsku obnovu grada, promjenu imidža, za jačanjem međusektorske i međunarodne suradnje, porast životnog standarda i profesionalizaciju kulturnog sektora. Putem kulture razvijat će se strategijski pristupi u planiranju i dugoročnom ulaganju u napredak društva. Društvene prednosti projekta čine mogućnosti reanimacije gradskih prostora, a kultura tako postaje medij ujedinjenja šire i uže lokalne zajednice.
Putem natječaja Oko kulture želja nam je uključiti što veći broj pojedinaca, naših sugrađana da kulturu ili ono što oni prepoznaju kao kulturu interpretiraju fotografskom slikom. Teme koje zadajemo, a one čine i srž koncepta kandidature, su : voda, luka, rad i manjine.
Zadaća stvaranja i čuvanja kulturnih dobara nije samo obaveza profesionalno usmjerenih pojedinaca i institucija. To naprosto mora biti naša svakodnevna praksa i baš radi toga svi možemo dati svoj doprinos ovoj temi fotografskom slikom.

I zato uzmi aparat i okidaj!

Opširnije:Fotografski natječaj "Oko kulture"